Keramik av Marianne Larsson

 

 

 

Geisha

Geisha

Keramiktavlor

3